Om Krafthuset Melbye

Krafthuset Melbye AS har lang erfaring med strategi, rådgivning og finansanalyser av kraftproduksjon og finansiell risiko for kraftverk. Våre ansatte bistår med rådgivning og har erfaring med kjøp og salg av mer enn 250 småkraftverk, og har verdsatt over 700 kraftverk og prosjekter. I de mest avanserte beregningene bruker vi Monte-Carlo simuleringer på strømpriser, sertifikatpriser, produksjon, rentenivå, nettrisiko og konsesjonstildelinger.

Krafthuset Melbye AS eies 47 % av HCA Melbye AS og resten av de ansatte. Fra våre kontorer i Oslo opererer vi primært i Sør- og Midt-Norge. Disse jobber hos oss:

Finn Lundstedt

Finn (født 1970) er daglig leder og partner i Krafthuset Melbye AS. Finn har 17 års erfaring som rådgiver innen kraftproduksjon, småkraft, næringseiendom og kapitalforvaltning.
Han er utdannet finansmatematiker/ aktuar fra Universitetet i Oslo.

Mail: fl@krafthuset-melbye.no
Mobil:
+47 484 00 476

Klaus Tesaker

Klaus (født 1970) ble ansatt i Krafthuset som prosjektmegler i 2013 og er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.
Klaus har ansvaret for konsesjonsvurderinger og deltar som støttefunksjon i megleroppdrag.

Mail: kt@krafthuset-melbye.no
Mobil:
+47 918 37 454