Erfaren rådgiver

Krafthuset Melbye AS er en erfaren og uavhengig rådgiver som bistår med risikoanalyser, utarbeidelse av fallavtaler samt megling og transaksjoner for mindre vann- og vindkraftverk.

Våre ansatte har bistått med megling av mer enn 250 småkraftverk/prosjekter og foretar årlig verdivurdering på mellom 200 - 300 prosjekter/kraftverk. Dette gjør oss til en solid og erfaren megler innen småskala småkraft.

Bygging av småkraftverk

Det er mange faktorer som må vurderes ved bygging av småkraftverk. Det er viktig å ha korrekte og objektive data før investeringsbeslutning tas. Når kraftstasjonen er klar til drift, er investeringen irreversibel. Vi bistår med realistiske finansielle risikovurderinger, som vil gi best mulig beslutningsgrunnlag i forkant av en småkraftutbygging.

Hva er aksjene verdt?

Det er stor variasjon på verdiene av småkraftverk. Et småkraftprosjekt har minimal verdi før konsesjon foreligger. Har det fått konsesjon, eller er i produksjon, kan det ha stor verdi. Verdien avhenger blant annet av årlig produksjon, produksjonsprofil, elsertifikater, falleie-nivå, leieperiode, vilkår for tilbakelevering, teknisk kvalitet, nettap, driftskostnader og gjeld/finansiering. Krafthuset bistår med slike verdivurderinger.

Kontakt Krafthuset Melbye

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med oss på e-post, telefon 484 00 476 eller send inn skjemaet under.